dijous, 6 d’octubre de 2016

Es busca públic professionalAgència de coaching està buscant persones que vulguin treballar de públic per als diferents esdeveniments que es portin a terme a la comarca i fora. Quan vas a un acte polític i veus que són tres i el caporal llavors tens molt clar la gran tasca que pot fer aquesta agència.
Evidentment el perfil que se cerca és de totes les edats i circumstàncies. Depèn de l’acte s’optarà per un perfil o per un altre o es farà una barreja perquè sembli més autèntic. Aquestes persones també estaran preparades per participar en votacions populars, en jurats de tot tipus de matèria i el que faci falta i fins i tot a fer informes tendenciosos.
Aquesta empresa creu que els sectors amb més demanda dels seus treballadors seran el món de la política i els de la cultura clàssica de tota la vida. Per tant entre els treballadors es portaran a terme un seguit de cursets perquè els professionals siguin capaços de convèncer a qualsevol de les virtuts d’una idea o proposta. Persones que es puguin aixecar enmig del públic per reconduir les veus discordants que a vegades sorgeixen en qualsevol moment de l’assemblea del que faci falta. Ells estaran preparats perquè en un moment donat, si el client ho demana, puguin reorientar i deixar fora de cobertura qualsevol membre de l’oposició que plantegi opcions contràries als qui paguen el servei. També hi hauran plusos quan els assistents a un acte han d’aplaudir amb intensitat i fins i tot aixecar-se de la cadira per mostrar la seva satisfacció i fidelitat. Això té un preu a banda que també es negociable.
També es firmaran contractes amb museus, centres de lectura i biblioteques perquè si en un moment donat els treballadors d’aquesta empresa han de passar tots per una sala d’exposicions ho facin per augmentar considerablement el nombre de visites del centre i deixar content els responsable pertinent de la mostra. Si els usuaris han de deixar constància de la seva visita al llibre de la mostra també es pot incloure per un preu especial. Tot es negociable. Un altre servei és difondre a través de les xarxes socials  la mostra en qüestió a través d’aquests professionals de la cultura que per un mòdica quantitat també ho realitzaran.
Aquesta empresa està oberta a tot tipus d’activitat tot i que el món de la cultura i la política sembla que seran els seus forts. També poden participar activament en el món esportiu per animar a un colors determinats de la pista o simplement a un jugador o el que faci falta.
La nostra comarca té una àmplia oferta cultural. En alguns d’aquestes activitats  a vegades hi ha molts pocs espectadors, per evitar aquesta situació aquí tenim una empresa ideal tot i que entre els uns i els altres el preu a pagar seria força elevat. En el món mediàtic en què vivim aquí tenim la solució a alguns de les nostres situacions més compromeses.
Professionals ideals per prendre part en processos  de participació ciutadana perquè les seves voluntats es poden arreglar segons unes tarifes a consultar pel web. No cal patir de tenir persones que no són de la corda que correspon. Aquesta és la solució a situacions compromeses que el més important és la resposta popular sense tenir gens en compte el preu que s’ha de pagar.
Una manera de donar resposta a aquests mítings amb quatre arreplegats tot i que el lloc que s’ha buscat ja és petit. Concerts i espectacles amb un públic simbòlic ja formen part del passat. La nova empresa ens ha de permetre omplir aquests espais  amb un públic p que per desinterès, desafecció i el que faci falta han deixar de participar en aquests actes tinguin aquí una gran alternativa. És una feina de bon fer i a més d’un algun cop en comptes de pagar una entrada ara en podrà treure un benefici per aquesta professió moderna.