dissabte, 21 de gener de 2012

Graciès pel vostre suport com a "comitero"

Moltes gràcies a les persones que durant 8 anys m'han donat suport en el comitè de l'Ajuntament del Vendrell. Ara em presento per una llista però en llocs de sortir a no sé que hi hagi un miracle. Jo prefereixo deixar el pas a les noves generacions i que ells facin el paper que nosaltres hem fet durant aquests anys. A vegades hi hagut situacions injustes i a vegades de molt agradables. Estaré pel que faci falta, però des de la barrera. Ja estic tip d'algunes actituds i formes d'actuar. Esperem que amb el temps els valors de democràcia, transparència, igualtat no siguin aliens a certes persones i administracions.