dijous, 19 d’agost de 2010

La majoria de gent està en contra de la permisitivitat amb el top manta

Segons la darrere enquesta no s'ha de permetre el top manta. 12 persones, un 75% dels vots diuen que no i només 4 vots, un 25 estan a favor de permetre el top manta il·legal. La cosa està bastant clara. Ja ho sabeu ajuntaments de Calafell i el Vendrell.