dimecres, 7 de març de 2012

El paper a preu d'or

Jo visc en una comunitat de quasi 70 propietaris que un cop que fem la reunió anual trobem coses tan boniques com 23,60 euros per col·locar un cartells a les portes( una dotzena de cartells com a molt), honoraris per trimestre de 315 euros i més de 212 euros en material d'oficina per una carta que envia a tota la comunitat i el paper del rebut. Jo no sé aquest personatge si el paper que utilitza té ribets d'or o què? Reconec que els administradors de comunitat tenen mala fama, però alguns la veritat és que se l'han guanyat.