dimarts, 13 de març de 2012

La manca de feina i els seus efectes

La situació actual provoca que moltes persones entrin en una dinàmica perillosa per la manca de feina. Això els crea una mena de tristesa que els hi fa canviar el caràcter. Ara més que mai els metges i els sicòlegs és quan tenne més feina, per intentar corregir aquestes situacions fruit de la nostra realitat. Hi ha gent que encara ho veu, però altres necessiten una o un salari com si fos un medicament que calmés molts dels seus mals.