dijous, 19 d’abril de 2012

Com es distribueixen els nous alumnes al Vendrell?

En el món de l'ensenyament hi ha una gran demagògia. Hi ha coses que no canvien mai encara que els temps evolucionin. En les escoles concertades que hi ha al Vendrell hi ha molts pocs immigrants tot i que també reben diners públics per al seu funcionament. Els immigrants se centren principalment en un parell o tres d'escoles que són els que aguanten més pes d'aquests col·lectius. Hi ha gent que està contenta de treballar amb immigrants, altres hi veuen en ells un problema alhora de tenir més bon nivell educatiu. Cadascú defensa el seu, però la realitat és que a l'hora de repartir els alumnes al Vendrell està fet segons les barriades, un  criteri que provoca aquestes importants desajustos entre uns centres i altres. Però d'això no es parla.