dissabte, 7 d’abril de 2012

Ús de les noves tecnologies.

Els ajuntaments i altres entitats públiques tenen un afany molt curiós per fer fer tríptics i similars de moltes coses que es fan al municipi. Avui en dia amb la tecnologia que hi ha es pot penjar al web i les persones que els interessin que s'ho imprimeixin a casa o prenguin nota del que volen. En altres casos també es podria posar una màquina o similar davant d'aquestes entitats públiques que imprimís una còpia d'allò i no cal fer aquest escampall que només serveix per omplir els ordinadors. La parròquia del Vendrell ja et permet descarregar el full del web. Sempre en tenen uns quants al temple per si de cas, però jo crec que aquesta és una bona solució per estalviar.