dimarts, 25 de maig de 2010

El problema no és la retallada

El gran problema dels ajuntaments no és la retallada de sous als treballadors ni el que més preoucpa. El més problemàtic pot ser que a partir de gener no puguin demanar préstecs als bancs. Aquí és on pot estar la base de molts problemes. A veure com acaba tot plegat perquè de la nit al dia ja han rectificat la proposta.