dimecres, 19 de maig de 2010

La política d'"aplanar" El Vendrell

La política de càmares i policia pot aconseguir que la problemàtica dels Pisos Planas del Vendrell passi a altres barris adjacents. Això és "aplanar" el Vendrell. El sistema d'escombrar i deixar les restes sota la moqueta.