dissabte, 18 d’abril de 2015

El top manta, realitat o ficció

Una de les coses més divertides que es produeix aquí a la comarca és el congrès sobre top manta al Ra. En l'hotel més luxós del municipi nosaltres fem un congrés on especialistes de tot tipus parlen del top manta. Ideal. El més normal és que convidessin a algun d'aquests que s'hi dediquen i parlin de la seva experiència. També poden buscar algú que s'hi ha dedicat i que expliqui el perquè de tot plegat. Està molt bé portar a munt de gent amb un munt de càrrecs, la majoria polítics o de confiança d'algú amb carreres meteòriques dins el seu lloc de difícil explicació racional. Evidentment si que ha minvat els manteros en els darrers anys, però no pas un 90% potsre un 50 o &0 % sí. Potser un pel més, pero no el que diuen. És molt divertit el joc a l'estiu. La policia a un costat els manteros a l'altre, per allí un parell o tres de mossos, no gaires més perquès és vegin i anar fent. Suposo que ja són colegues els uns i els altres. En el fons una bona entesa, tu estàs allí i jo miro cap allà i no passa res. Durant l'època del contraband a la comarca s'explica que els fardos entraven per un cantó i la Guardia Civil estava curiosament a l'altre costat i no passa res. Aquest és la versió pobre de tot plegat. Evidentment aquest gent han de menjar i algú han de fer. Potser seria millor que robessin? Si els tornem als seus paísos som dolents i poc solidaris. Què hem de fer? El top manta és una manera criticable, però altres són pitjors. El dia que atrapin un parell o tres de contenidors de productes per al top manta aquell dia si que serà un cop contra al top manta, però encara ens quedaren les persones. De moment, els passem d'un poble a un altre i anar fent.