divendres, 14 de gener de 2011

Els problemes de Tunis ens beneficien

A Tunis la gent s'està rebotant. Un dels llocs més tranquils del Mediterrani ja no ho és tant. Al president diu que crearà 300.000 llocs de treball, però ja ningú el creu. El qui més guanya de tot això és Espanya perquè molta gent que anaven a aquest país podran venir aquí a casa nostra a prendre el solete. A veure si ho sabem aprofitar. Esperem que aviat arribi la democràcia a Tunis perquè les dictadures ja no colen.