dijous, 26 de setembre de 2013

De la beneficiència a la solidaritat

Abans es parlava de beneficiència quan s'havia d'ajudar a les famílies més proves. Ara apareix el nom de la solidaritat, un terme d'aquests que queda bé i tampoc cal donar-hi més voltes. Està bé que la població local compri bulletes per ajudar als qui no poden menjar, es facin festivals, etc etc per recollir diners, però s'ha de fer una mena de reestructuració pressupostària i dedicar menys diners a alguns aspectes com fires o festes i més a la gent necessitada. Al llarg de la història dels municipis en algun any de penúries no s'ha celebrat ni la fira ni la festa major perquè hi havia prioritats que atendre i no ha passat res. Jo no dic que això es faci perquè la gent s'ha de distreure poc o molt però hem de saber que primer de tot és que els nens puguin menjar. La societat civil fa el que pot, però també hi ha de participar les entitats públiques que ja ho fan, però una mica més a canvi de retallar alguna cosa que és suprimible i no passa res. A la gent, normalment si se'ls hi explica o acostumen a entedre i més si respon a la raó, però clar sinó li expliquen doncs passa el que passa.