dissabte, 12 de maig de 2012

L'esport també està perjudicat

S'ha parlat de la crisis en la cultura i en molts àmbits, però l'esport evidentment no és aliè. Quan vaig començar piscina al Patronat del Vendrell, ara fa uns10 any, hi havia uns 6 cursos diferents a la setmana. Ara pe ara crec que n'hi ha un parell o tres com a molt. Aquest sector també s'ha vist afectat perquè molts dels joves que hi anaven per un tema de diners ja no hi van.És trist, però també és així.