dimarts, 15 de maig de 2012

Una propera generació que pot resultar magre.

La propera generació tot apunta a què ho tindrà magre. No haurem viscut una guerra, però estarem en una postguera sense guerra. De mica en mica el que hem aconseguit en 40 anys ens ho van traient de consell en consell de ministres. Les properes generacions jo crec que ho tindran motl magre per entrar a la universitat i fins i tot potser al institut. Ningú previa això, pero l'evolució del món és cíclica, nosaltres hem conegut una societat moderna amb forces avantatges socials i els que vénen hauran de començar de nivells motls més baixo que els actuals. En resum: això no funciona perquè no és viable. Repetim.