dissabte, 22 de setembre de 2012

La majoria de gent no veu canals privats a casa

La majoria de persones no té televisió de pagament a casa. De 7 persones enquestades només 1 ha dit que si. Per tant, la majoria de gent tele pública gratuïta.