divendres, 12 d’abril de 2013

Saturació informativa i de medis

El problema de la nostra societat és la saturació informativa en què vivim. Abans el face servia d'alguna cosa, però tothom el fa servir per tot que ja no et fixes en moltes coses. Abans es feia algun tríptic per anunciar coses, ara se'n fan tants que ja no en fan cas.  Hi ha massa informació que ens volen fer arribar. Al final es crearà alguna mena de codis per distingir informació esportiva de cultural o gastronòmica. Llavors tu només miraràs allò que realment t'interessa. Ara per ara estem perduts en un mar de dades que no aconseguim assimilar tot i les noves tecnologies. Les xaxes socials ens havien de fer més fàcil l'existència. Ara si et despistes una mica no saps com trucar a algú perquè de tantes tecles ja no saps ni com va.