dijous, 14 de novembre de 2013

Comprar el diari, una gesta històrica

Abans trobar una persona que comprava el diari Avui era per fer una foto perquè la veritat que no hi havia gaire gent. Ara qui compra un diari o no el gorreja d'un bar o restaurant o del vei és també per fer una foto. De tant en tant si que trobes persones que es compren el pronto i revistes serioses que serveixen per tota la setmana i porten moltes fotos. Cada dia compra menys gent el diari i alguns que ho fan es en plan ong. Tal com està tot el millor es mirar-lo per internet, Al principi costa pero al cap de pot t'hi acostumes. Sobre premsa comarcal entre un que està tot ple de castells i vilafranca i l'altre que cada dia és més prim el millor es fer un garbeo per internet entre el diari del baix penedes, el baix penedes diari, la fura, la xarxa penedes i alguns blogs i és millor que no pas comprar el diari i més econòmic.En el fons nomes explilquen el que els interessa als poders que sabem i això cada dia interessa a menys gent. Molt millor el Sàlvame que comprar alguns diaris xorres.