dilluns, 5 de setembre de 2016

Mercats medievals a mida

Calafell és una de les estrelles dels mercats medievals a mida. Hi ha per triar i remenar als tres nuclis de la localitat i inclòs dalt a poble repeteixen que si el terròs, que si la platja, quatre detallets i vinga som-hi els mateixos. Ells tenen uns espais per la gent de la localitat perquè també hi exposi les seves coses. Cosa que trobo molt encertada. Aquestes empreses que es dediquen a muntar aquests canvis de segle són cada dia més poderosa i suposo que molts venedors, artesants i pallassos depenen d'ells per anar guanyant-se la vida. És la part més fàcil i senzilla. En comptes que el poble busqui gent, allí t'ho porten tot per triar i remenar. Ahir al cine un colega em deia que per quatre coses van pagar 60 euros. Ell mirava la factura i veia un pal multipiplicat per 8 i resulta que era 18. Li va sortir la broma la torta un pan és que s'ha d'anar molt en compte en aquestes propostes perquè amb la tonteria pagues unes olives preu de caviar del bo, però Calafell és feliç i sempre tenen gent i caliu i això importa i la resta de gent que estiguin al tanto i aprenguin a consumir, que collons ¡¡¡¡