dilluns, 7 de març de 2011

Carnicer nou alcalde del Vendrell segons enquesta del blog

El proper alcalde del Vendrell segons l'enquesta d'aquest blog serà el Martí Carnicer, per 11 vots a favor. En segona posició el Benet Jané amb 7 vots i altres opcions només han aconseguit 3 vots. La cosa està clara només falta esperar.