dimecres, 23 de març de 2011

Empat sobre l'enquesta del perill nuclear

Empat sobre si la gent se segura del perill nuclear o no. La cosa està empatada a dos vots. És una enquesta no vàlida.