dijous, 2 de juny de 2011

Cadascú que aguanti el se pal

Ara la Generalitat ha tret les ajudes per tenir fills, només en casos de necessitat. De mica en mica i amb raons més o menys justificades aniran traient aquest coixí social que algun cop servia d'abús per alguns. Per exemple hi havia editorials que es dedicaven a publicar llibres amb poca tirada només per rebre la subvenció perquè després acabaven donats en algun concurs literari o directament a la deixalleria. Duant molts anys s'ha abusat d'algunes subvencions, però el que s'ha de fer és marcar unes normes clares per a tothom. Ni una cosa ni un altra. Hi havia gent d'alt poder adquisitiu que també rebia subvencions per ser pares quan potser hi havia gent que potser ho necessitava més. Això són coses que ja fa anys que estaven mal portades i ara es quan s'ha tancat l'aixeta per tothom.