dimecres, 22 de febrer de 2012

La gent està en contra de prohibir l'alcohor a la rua de Carnaval

En la meva darrere enquesta que pregunto sobre el fet de prohibir l'alcohol a la rua de Carnaval ha guanyat l'opció que està en contra d'aquesta mesura amb 4 vots. 3 persones s'han decantat a favor i dues passen. La cosa tot i està renyida està en contra d'aquesta mesura. Una enquesta més sobre aquest tema.