dilluns, 8 de juliol de 2013

Economia versus musica

Tinc una amiga que està en el món de la música i ara era el torn d'entrar al superior de música o fer una carrera. Doncs, despres de donar-li voltes i voltes ha decidit estudiar ADE. Si en comptes d'atrevir-se a tenir estudis superiors de música, doncs ha optat una per una formació d'economia i dret. El motiu perquè dins les poques sortides laborals que hi ha en un lloc i l'altra, ara per ara hi ha alguna possibilitat més tot i ser ínfima en el món de dels números. Un noi que també és dedica a aquest món em deia que ell tenia un gran currículum però el que comptava eren els diners que entraven al cap de mes. Una deducció frívola, però arriba una edat que s'ha de tocar de peus a terra sinó malamente.