dijous, 18 de juliol de 2013

Wl Vijazz no pot perdre el seu esperit

Jo vaig ser una de les persones que va participar enguany en una nova edició del Vijazz a Vilafranca. Molta gent, molt ambient i molt de caliu, però tot i que enguany hi havia més gent que no pas l'any passat, vaig notar que hi havia menys expositors perquè sembla que els preus han pujat i potser la situació ha empitjorat. La gràcia és mantenir els expositors perquè si segueix aquesta tendència i no es troben grans esponsors potser que al final de mica en mica sigui tan elitista que hi vagin uns pocs i la resta s'ho hagin de mirar de llluny. Què hi sigui tots no és normal, pero com l'any passat jo crec que millor que enguany que es notaven certes absències importants, crec que per un tema de diners bàsicament. Cada cosa al seu lloc. No podem perdre la base sinó l'invent perilla.