dimecres, 14 de juny de 2017

StopLa Inspecció de Treball inicia dos procediments administratius sancionadors a l’Ajuntament del Vendrell

Els representants dels treballadors/es  de l’Ajuntament del Vendrell i de la Residència d’Avis la Muntanyeta van acudir el passat mes desembre a Inspecció de Treball de Tarragona perquè davant la manca de comunicació amb els representants del Govern Municipal i l’aplicació d’una nova normativa pel que fa  a alguns articles que inclou el conveni vigent emetés el seu informe i portes a terme les actuacions necessàries.

Després que les dues parts (Ajuntament i treballadors/es)  exposessin les seves postures davant Inspecció aportant la documentació requerida el passat 12 de maig, la Inspectora de Treball i Seguretat Social va donar la raó als treballadors/es per incompliment dels acords del conveni col·lectiu. A conseqüència, Inspecció va obrir un procediment administratiu sancionador al consistori vendrellenc per vulnerar l’article 20 del present conveni col·lectiu que inclou l’apartat vulnerat.


Per altra banda, Inspecció de Treball també va obrir un altre  procediment administratiu sancionador contra l’Ajuntament del Vendrell per vulneració de l’article 64 de l’Estatut dels Treballadors que recull  l’obligació de l’empresa, en aquest cas pública, d’informar trimestralment sobre la situació econòmica de l’empresa i l’evolució recent i probable de les seves activitats. També està obligat, segons l’informe rebut, a informar als representants dels treballadors/es  sobre les previsions de nous contractes, absentisme, accidents laborals, índex de sinistralitat, entre d’altres dades prou importants en el funcionament habitual de l’empresa.