dilluns, 15 de novembre de 2010

Per afavorir el reciclatge

Una de les maneres perquè la gent recicles és que les bosses per reciclar es venguessin a preus de cost. Encara que hi hagués una empresa o entitat que les patrocinés al final que no tinguessin un cost molt alt. L'exemple més clar és la inorgànica que et costa uns quants diners i al final el que fa la gent és utilitzar una bossa de plàstic que no te es descompon ni a la de tres.