dijous, 3 de juny de 2010

Només s'ha de baixar el sou als funcionaris que cobren més.

Només s'ha de baixar el sou als funcionaris que cobren més. Aquest és el resultat de la meva darrera enquesta. Aquesta opció ha estat avalada per 7 vots. En segona posició ha quedat els que si que s'ha de baixar amb 4 vots i només 1 persona ha votat que no.