dimarts, 8 de juny de 2010

Zero participació a la vaga a l'Ajuntament del Vendrell i Consell Comarcal

La gent de l'Ajuntament del Vendrell i del Consell Comarcal no ha fet vaga avui. Quin és el motiu? Doncs per alguns que ja els retallen prou i altrs no hi creuen. Aquest és el resultat. Potser són poc solidaris. Potser algú els dirà que ningú després es queixi si la cosa va en maldades. Però de moment l'efecte de la vaga és zero. Una dada prou important perquè la tinguem tots present.