dilluns, 11 de febrer de 2013

Molts voyeurs i anònims al Vendrell i comarca

Hi ha coses que no les entenc. Hi ha molts blocs com el meu i el de les 4 fonts que reben un bon grapat de visites al dia i la gent comenta poc o no comenta. Molts de què ho comenten són els mateixos. Jo no entenc com és que la gent no diu res. Després sents comentaris per aquí o per allà. Tan senzill es dir alguna cosa i posar el nom. Bé, estan els anònims que són tan valents que diuen el que volen i no s'identifiquen, però almenys diuen algo. Alguns amb més seny que altres. Però tan difícil és parlar avui en dia i comentar coses quan molta gent ho fa de veu? Jo no ho entenc. El Vendrell  i comarca registre un nombre molt considerable de voyeurs i dels que escriuren, la majoria són anònims. Tan difícil és?