dimarts, 22 de gener de 2013

Grans titulars sense continguts

Aquesta és la dècada en què ens comuniquem més i ens diem menys coses. Hi ha notícies que darrera una gran titular amb foto no s'amaga més informació. Si regirem els diaris antics veurem que en qualsevol breu hi ha molta més informació que no pas en els grans titulars d'avui en dia. Igual que els polítics s'allunyen de la realitat, els principals mitjans de comunicació també segueixen aquest camí.