dimarts, 30 de gener de 2018

SECCIÓ SINDICAL DE LA POLICIA LOCAL DEL VENDRELL DEL SPPM CAT

NOTA DE PREMSA


Des de la secció sindical de SPPM CAT, de la Policia Local de El Vendrell  volem fer  publiques un seguit de situacions discriminatòries  del Govern del Sr. Martí Carnicer envers el cos de la Policia Local.

1-Actualment a la Policia Local hi ha, 11 policies interins cobrin places pressupostades, aquestes no es cobreixen amb places de carrera  segons el consistori,  en compliment del pla d’ajust i sostenibilitat del 2012. Bé això en el cas de les Policies Locals no es del tot exacte, i menys al Vendrell, ja que de donar-se les condicions que tan presumeix el Sr. Martí Carnicer de sanejament del deute,  si que es pot, només es un tema de voluntat política.  Pel que l’única explicació es la precarització de la plantilla cobrint les vacants amb interinatge, personal amb bona voluntat, però que no consolida el lloc de treball, surt mes barat i acostuma ser menys reivindicatiu.
 2-Els policies interins en contractació d’estiu, que van fer baixa el passat setembre encara no han cobrat la totalitat de la liquidació, vacances  no disfrutades quatre mesos després.
3-Discriminació salarial, els agents de policia en situació administrativa de Comissió de Servei, provinents d’altres administracions, a igualtat de formació i funcions cobren 2.562 euros, menys anuals.
4-Amiguisme per part de la Prefectura de la Policia Local, col·locant a dit en llocs de treball concrets, a depèn quins policies, esgrimint el principi de perfil idoneïtat personal pel lloc de treball a extrems difícils de justificar.
5- Bloqueig  de la  proposta dels delegats sindicals de posar al dia l’assegurança d’accident laboral. L’assegurança actual no esta actualitzada, la quantia per mort o accident greu es de entre 2 a 4 milions de les antigues pessetes, data de l’any 1988, sense haver-se actualitzat. Com a comparativa, la quantitat a percebre en el cos dels Mossos d’Esquadra pel mateix sinistre esta per sobre dels 100.000Euros.
6- Som l’únic municipi coster en fer ús de seguretat privada a la via pública per contenir l’anomena’t “TOP MANTA”, model que Prefectura i Regidor varen presumir de ser exportable a altres municipis. No creiem que cap més municipi faci seva aquesta proposta.
Tot això fa que,  els components de la Policia Local, no tinguin el millor entorn expectatives i projecte per desenvolupar la seva tasca del dia a dia, tot  intentant donar el millor dels serveis a la ciutadania.Cap comentari: