dijous, 11 de desembre de 2008

L'enllumenat de Nadal augmenta les vendes

Segons la darrera enquesta l'enllumenat nadalenc augmenta les vendes. Aquest opció amb 7 vots ha guanyat la darrera enquesta. Amb 6 vots s'ha quedat les persones que pensen que l'enllumenat nadalenc no influeix en les vendes i una persona s'ha decantat per la tercera opció és només per justificar la crisi