dissabte, 29 de desembre de 2012

Les generacions s'actualitzen

Moltes són les persones que en el seu moment no van tenir l'oportunitat d'aprendre informàtica, català o anglès o altres coneixements que corresponen a la formació bàsica de tots els joves. Ara quan ja pentinen canes s'han dedicat a aprendre tot això en a través de diversos cursos que es poden aconeguir. Per altra banda, moltes persones joves també tenen falera pel ganxet, la cuina de l'avia i la mitja entre altres. Una cosa que semblava que s'anés a perdre. Sembla que entre els uns i els altres fem una societat més homogènia on la gent ompla aquell arxiu que encara té buit per descobrir. Tot plegat molt interessant.