dijous, 17 d’abril de 2014

Populisme i religió

Ara és veu una cosa curiosa a tot arreu. Resulta que són moltes les persones que participa de les processons que tenen lloc aquí i allà. En canvi a l'hora de la veritat veus que les esglésies estan buides a no sigui que hi hagi algun acte amb protagonista alegre o trist. Hi ha un fervor popular que mena a molta gent a la divinitat, el problema que molta gent no creu amb el clero que són els intermediaris de tot plegat. Ara es veu prou bé a les processons o dates com el diumenge de Rams. Potser algun dia arribaran a coincidir, però crec que costarà.