dimarts, 21 de gener de 2020

Salaris patètics a l'Ajuntament del Vendrell

Encara que siguiem LGTBI, feministes, animalistes, igualitaris, optimistes. Aquest salari és patètic.

Molt trist que un Ajuntament com el Vendrell pagui aquests salaris que estan molt per sota el mercat.

OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA
*Convocatòria del procés selectiu per a la cobertura, amb caràcter interí per substitució, d’una plaça amb reserva de tècnic/a A2, amb adscripció als Serveis Públics, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament del Vendrell, i la creació d'una borsa de treball.
Termini de presentació de sol·licituds: del 21 de gener al 10 de febrer de 2020, ambdós inclosos.Tècnic/a A2 (tram entrada) Mensual Anual

                    Mensual                       Anual
Salari base 1.020,28 €                   12.243,36 €
Complement destí (20) 467,83 €  5.613,96 €
Complement específic 86,03 €     1.032,36 €
Paga extra 1.297,97 €                   2.595,94 €
Total brut anual 21.485,62 per un aparellador