Sempre endavant

Sempre endavant
Sempre la mirada amuny

diumenge, 26 de maig del 2024

Misteris del Vendrell. Andreu Nin versus Baix Penedes 3 a 1

 No fa gaires dies Mossèn Canet ens deia que l'Institut Andreu Nin del Vendrell amb el temps es dedicaria només als cicles i deixaria de donar batixellerat que s'encarregaria l'Institut Baix Penedès. Passen uns mesos i resulta que a l'Institut Baix Penedès només li donen un línia de Batxillerat i a l'Andreu Nin tres línies. No entenc res. Pregunto als entesos i em diuen que l'Andreu Nin s'ha currat més a les famílies. Jo no entenc res. Què faran al Baix Penedès amb el lloc lliure? Ja hi cabran a l'Andreu Nin tanta gent? El Baix Penedès només es dedicarà a fer Eso amb una sola línia de bat?